Recensionsbok nummer 218 + 219 + 220 + 221.

15 augusti, 2011

Recensionsbok nummer tvåhundraarton är ”Himmelsdalen” av Marie Hermanson från Bokförlaget Albert Bonniers Förlag.

Recensionsbok tvåhundranitton är ”Den goda människan” av A. J. Kazinski från Bokförlaget Forum.

Recensionsbok tvåhundratjugo är ”Bländverk” av Thomas Erikson från  Bokförlaget Damm Förlag.

Recensionsbok tvåhundratjugoett är ”Månguden” av Monika Häägg från  Bokförlaget Monkaland.